Ankieta JP2 – Koniec

Dziękujemy wszystkim za wypełnienie ankiety!

Poniżej znajdziesz zestawienie najczęściej wybieranych odpowiedzi. Jeśli pobierzesz je na swoją pocztę, będziesz mógł odebrać bezpłatny prezent.

 

Jeśli wiadomość nie dojdzie od razu, odczekaj kilka minut i sprawdź folder Spam. W razie pytań lub problemów prosimy o pisanie na adres dekalogjp2@salvatti.pl

[]
1 Instrukcja

Twój adres e-mail:

keyboard_arrow_leftWSTECZ
DALEJkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

I. Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną (Koszalin, 1 czerwca 1991)

Ten moralny fundament Przymierza z Bogiem jest dla człowieka, dla jego dobra prawdziwego. Jeśli człowiek burzy ten fundament, szkodzi sobie: burzy ład życia i współżycia ludzkiego w każdym wymiarze. Zaczynając od wspólnoty najmniejszej, jaką jest rodzina, i idąc poprzez naród aż do tej ogólnoludzkiej społeczności, na którą składają się miliardy ludzkich istnień.

57,93%

 

II. Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno (Rzeszów, 2 czerwca 1991)

Zatem jeśli jesteś chrześcijaninem, niech to nie będzie wzywanie Imienia Pańskiego nadaremno. Bądź chrześcijaninem naprawdę, nie tylko z nazwy, nie bądź chrześcijaninem byle jakim.

46,42%

 

III. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił (Lubaczów, 3 czerwca 1991) 

Dzisiaj, kiedy część katolików zaczyna zaniedbywać coniedzielną Mszę św., trzeba nam sobie przypomnieć szczególnie o tajemnicy tej Bożej miłości, jaką zostaliśmy obdarzeni w Chrystusie i która się uobecnia na Jego ołtarzu. Nie łudźmy się: odchodząc od źródeł miłości i świętości, odchodzi się od samego Chrystusa.

38,55%

 

IV. Czcij ojca swego i matkę swoją (Kielce, 3 czerwca 1991) 

Słowa czwartego przykazania skierowane są do dzieci, do synów i córek. Mówią: „Czcij ojca i matkę”. Z równą siłą jednak odnoszą się do rodziców: „Pamiętaj, abyś prawdziwie zasługiwał na tę cześć”. Bądź godny imienia ojca! Bądź godna imienia matki!

30,36%

 

V. Nie zabijaj (Radom, 4 czerwca 1991)

Zauważmy jeszcze, że przykazanie: „Nie zabijaj” zawiera w sobie nie tylko zakaz. Ono wzywa nas do określonych postaw i zachowań pozytywnych. Nie zabijaj, ale raczej chroń życie, chroń zdrowie i szanuj godność ludzką każdego człowieka, niezależnie od jego rasy czy religii, od poziomu inteligencji, stopnia świadomości czy wieku, zdrowia czy choroby.

36,99%

 

VI. Nie cudzołóż (Łomża, 4 czerwca 1991)

Oby całe nasze społeczeństwo uwolniło się od tego złudzenia wolności, wolnej miłości, którą usiłuje się przesłonić rzeczywistość cudzołóstwa i rozwiązłości. Zbyt dużo kosztuje ta ułuda.

28,39%

 

VII. Nie kradnij (Białystok, 5 czerwca 1991)

Chrystus uczy nas, że ponad poziomem dóbr, które można i trzeba dzielić wedle miar sprawiedliwości – człowiek jest powołany do miłości, która jest większa od wszystkich dóbr przemijających. Ona jedna nie przemija. Miłość nie przemija.

43,06%

 

VIII. Nie mów fałszywego świadectwa (Olsztyn, 6 czerwca 1991)  

Więc jest szczególna odpowiedzialność za słowa, które się wypowiada, bo one mają moc świadectwa: albo świadczą o prawdzie, albo są dla człowieka dobrem, albo też nie świadczą o prawdzie, są jej zaprzeczeniem i wtedy są dla człowieka złem, chociaż mogą być tak podawane, tak preparowane, ażeby robić wrażenie, że są dobrem. To się nazywa manipulacja.

29,53%


IX. Nie pożądaj żony bliźniego swego (Włocławek, 7 czerwca 1991)

A zatem – podjąć to, co każdy z nas ma w sobie z ducha i z Ducha Świętego. Nie dać się też uwikłać całej tej cywilizacji pożądania i użycia, która panoszy się wśród nas i nadaje sobie nazwę europejskości, panoszy się wśród nas, korzystając z różnych środków przekazu i uwodzenia. Czy jest to cywilizacja – czy raczej antycywilizacja? Kultura – czy raczej antykultura?

51,09%

 

X Ani żadnej rzeczy, która jego jest (Płock, 7 czerwca 1991) 

Nie osiągniemy szczęścia ani nawet zwyczajnej stabilizacji, nie licząc się z prawem Bożym. Dlatego całym sercem zaufajmy Bogu, że Jego przykazania są słuszne i że ich przestrzeganie zabezpiecza człowieka i przynosi mu radość i pokój już na tej ziemi.

24,25%

Dekalog JP2