Ankieta JP2 – Instrukcje

Oto Dekalog: dziesięć słów. Od tych dziesięciu prostych słów zależy przyszłość człowieka i społeczeństw.

(Jan Paweł II, Koszalin, 1 czerwca 1991)

Czy naprawdę?

W roku 1991 (1-9 czerwca) Jan Paweł II odbył IV Pielgrzymkę do Polski. Myślą przewodnią Pielgrzymki był Dekalog. W ankiecie, którą przeprowadziliśmy w dniach 15 maja – 11 czerwca wybraliśmy najbardziej cenione przez nas cytaty Jana Pawła II. Na następnej stronie znajdziesz podsumowanie naszej ankiety.

Dekalog JP2